πληροφορίες ασθενούς

the SENOMAC trial

Πληροφορίες ασθενούς (Πάρτε τη σωστή εκδοχή, προεγχειρητική ή μετεγχειρητική!)