Svensk patientinformation

the SENOMAC trial

Patientinformation version 4.1 på svenska (OBS ta rätt version, preoperativ eller postoperativ!)